'Yüksel beschikt over betere instrumenten voor doorlichting stad Gent'
Foto: Filip Claus

Gents CD&V-fractieleider en Vlaams parlementslid Veli Yüksel pleit ervoor om de financiën van de stad Gent te laten doorlichten door het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen. Minister van Binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wijst Yüksel op 'andere en betere instrumenten' om meer duidelijkheid te scheppen over concrete projecten zoals de Ghelamco Arena, het Gentse voetbalstadion.

Er was de voorbije weken een en ander te doen over de participatie van de stad Gent in het nieuwe Gentse voetbalstadion. Zo bleek uit een bericht in De Tijd dat de intercommunale TMVW niet zoals eerst aangenomen 6,5 miljoen euro, maar 18,5 miljoen euro had geïnvesteerd. Dat bedrag komt bovenop de 20,3 miljoen die de stad rechtstreeks in de Ghelamco Arena stopt.

Voor oppositielid Veli Yüksel bewijst de Ghelamco-kwestie dat de Gentse financiële stromen onvoldoende transparant zijn. Hij dringt daarom aan op een doorlichting door Audit Vlaanderen. Dat is een nieuw agentschap van de Vlaamse overheid dat niet alleen audits uitvoert bij de Vlaamse administratie, maar in de toekomst ook bij de lokale besturen. Het agentschap wordt operationeel op 1 januari 2014.

‘Gezien de omvang en de complexiteit van het Gentse dossier, lijkt het ons aangewezen dat Audit Vlaanderen Gent prioritair doorlicht. Dit kan ook een goede eerste testcase zijn waarbij het nieuwe agentschap zijn expertise en krachtdadigheid kan bewijzen’, aldus Yüksel.

Volgens minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) zijn er 'andere en betere instrumenten (vragenrecht, inzagerecht...) dan een eerste audit van het bestuur door Audit Vlaanderen af te wachten', zo klinkt het in reactie aan Belga op een pleidooi van Yüksel.

Bourgeois bevestigt dat het agentschap Audit Vlaanderen begin op 1 januari operationeel zal zijn en dat alle 308 de Vlaamse gemeenten en OCMW's, dus ook de stad Gent, de komende jaren geaudit zullen worden. Maar die audits zullen volgens de N-VA-minister in eerste instantie plaatsvinden bij de 'BBC-pilootbesturen' (BBC staat voor 'beheers- en beleidscyclus' en staat voor een nieuw geïntegreerd systeem van beleidsrapportering). En Gent hoort niet bij die groep pilootbesturen.

Bourgeois wijst er ook op dat de audits van Audit Vlaanderen in de eerste plaats bedoeld zijn 'om de lokale besturen te helpen bij de uitbouw en het verbeteren van het systeem van interne controle en om zekerheid te verschaffen over de sterkte van interne organisatie'.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in