Europees Parlement eist meer vrouwen in topfuncties
Foto: REUTERS

Het Europees Parlement heeft zich met ruime meerderheid achter een richtlijn over vrouwenquota in bedrijven geschaard. Daarmee moeten tegen 2020 de raden van bestuur van grote beurgenoteerde bedrijven voor minstens 40 procent uit vrouwen bestaan. Openbare bedrijven moeten de doelstelling al tegen 2018 halen.

Het Europese voorstel bevat sancties voor ondernemingen die hun laars lappen aan selectieprocedures die ertoe moeten leiden dat vrouwen meer niet-uitvoerende mandaten in handen krijgen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld uitgesloten worden van openbare aanbestedingen, of verstoken blijven van Europese steunfondsen.

De Europese sociaaldemocraten hadden naar eigen zeggen nog verder willen gaan. Kathleen Van Brempt (SP.A) noemt het standpunt van Straatsburg niettemin ‘een signaal naar de lidstaten en bedrijven dat het ons menens is met genderbalans in de bedrijven’.

Het dossier belandt op 9 en 10 december op de tafel bij de Europese ministers van Werk. Een minderheid van Oost-Europese landen en het Verenigd Koninkrijk kant zich tegen quota. Mogelijk hebben de coalitiebesprekingen in Duitsland een impact op de krachtsverhoudingen onder de lidstaten.

Marianne Thyssen (CD&V) roept de lidstaten alvast op ‘even ambitieus’ te zijn. ‘Europa is er klaar voor om ook in het bedrijfsleven het glazen plafond te slopen en op die manier alle talenten in de samenleving maximaal te benutten.’

In België is in 2011 een wet goedgekeurd die een quotum van 30 procent vanaf 2017 invoert. De vrouwelijke aanwezigheid in Belgische raden van bestuur is de voorbije jaren gestegen tot ongeveer 14 procent.