'Leefloners meteen verplicht laten werken is onhaalbaar'
Liesbeth Homans Foto: belga
Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil leefloners verplicht aan het werk zetten als tegenprestatie voor hun uitkering. Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gelooft niet dat deze harde aanpak tot duurzame oplossingen leidt.

Homans haalt inspiratie in Nederland. Nederlanders die een bijstandsuitkering krijgen, moeten vanaf medio 2014 gedurende een of meerdere dagen per week een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld het proper maken van de straten.

In Antwerpen worden leefloners al ingezet om klusjes op te knappen. ‘Maar we kunnen ze daar momenteel niet toe verplichten. Anders fluit de rechtbank ons terug’, zegt Homans in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. ‘Met een intensieve begeleiding kunnen we mensen met een leefloon nochtans opleiden om knelpuntvacatures in te vullen.’

De Antwerpse OCMW-voorzitter vraagt daarom dat de federale overheid de wet aanpast. ‘De federale regering moet die verplichting om te werken ook bij ons aan leefloners opleggen. Het werkt in Nederland, dus moet het ook bij ons kunnen.’

Botte bijl

‘Een leefloon dient voor mensen die niet in staat zijn om te werken. Waarom zouden ze dan wel meteen, vanaf dag 1, moeten werken’, vraagt Debast van VVSG zich af. ‘Het is de cruciale taak van het OCMW om samen met de client individueel te bekijken wat te doen.’

Debast noemt de voorstellen van Homans ‘te scherp’ en ‘te hard’. ‘Je zal dan wel wat mensen kunnen schorsen en dat zal op een bepaald moment wel centen opleveren, maar wat heb je dan gewonnen als samenleving? Zo duw je mensen nog meer in de armoede.’

‘Volgens veel arbeidstrajectbegeleiders zijn sommige mensen niet klaar om terug op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Ze leggen een heel traject af en dat gebeurt niet van vandaag op morgen. OCMW's werken door middel van begeleiding aan de herintegratie door werk, maar dit lukt quasi nooit meteen.’

Debast: ‘Dit gaat wel om het laatste vangnet. Je kan daar niet zomaar met de botte bijl doorgaan’. ‘Ik pleit er niet voor dat het OCMW zijn klanten met fluwelen handschoenen behandelt, maar deze harde aanpak werkt niet.’

Vrijwilligerswerk

Ook minister van Werk en voormalig Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck (SP.A) vindt het geen goed idee om een leefloon af te nemen van mensen die een tegenprestatie weigeren. Ze denkt bijvoorbeeld aan universitairen die een leefloon krijgen omdat ze nog niet lang genoeg hebben gewerkt om een werkloosheidsuitkering te krijgen.

De Coninck vindt niet dat die mensen de straten moeten gaan schoonvegen. ‘Mensen verplichten is geen vrijwilligerswerk meer’, zei De Coninck in De Ochtend op Radio 1. ‘Men investeert beter in een goede begeleiding naar werk in overeenstemming met competenties.’

De Coninck kaatste bal terug naar Homans’ partijgenoot Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk. Vlaanderen zet te weinig in op activering, klinkt het.

Versnipperd

'Als deze discussie iets aantoont, is het wel dat het arbeidsmarktbeleid totaal versnipperd is', reageert Homans. Vlaanderen is dan wel bevoegd voor activering, maar kan alleen een performant beleid voeren als het ook de voorwaarden voor het krijgen van een leefloon kan bepalen en de sanctioneringbevoegdheid in handen krijgt.'

Ze wil dat alle bevoegdheden in handen van de gewesten komen. 'Anders blijft het voor Vlaanderen dweilen met de kraan open.'

Een interview met Liesbeth Homans leest u in dsAvond.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig