Begrotingsplannen ‘voldoen in grote lijnen' voor Europa
Eurocommissaris Olli Rehn Foto: AFP
De Belgische ontwerpbegroting voor 2014 voldoet in grote lijnen aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag meegedeeld. De Commissie geeft ons land wel enkele kritische bedenkingen over de structurele afbouw van het begrotingstekort mee.

Sinds dit jaar moeten Europese lidstaten hun begrotingsplannen voor het volgende jaar onderwerpen aan een Europese screening. Pas nadien kunnen de nationale parlementen het licht op groen zetten. Zo wil Europa voortaan vermijden dat een ontsporing van het budget in één land te laat wordt aangepakt en de hele eurozone in een crisis meesleurt.

De Belgische begrotingsplannen voor 2014 ‘voldoen’ volgens bevoegd eurocommissaris Olli Rehn ‘in grote lijnen’ aan de verwachtingen. De Commissie raamt het nominale tekort weliswaar zo’n 0,5 procent hoger dan België (2,6 procent tegen 2,1 procent), maar ons land zou ook volgend jaar ruim onder de drempel van drie procent blijven.

'Duurzame correctie'

België flirtte dit jaar met een boete omdat ons land jarenlang een begrotingstekort van meer dan drie procent moest noteren, maar de Commissie bevestigde dat de regering ‘een duurzame correctie’ lijkt te hebben doorgevoerd om het buitensporige deficit dit jaar weg te werken. Rehn liet eerder al verstaan dat de procedure tegen België mogelijk volgende zomer kan stopgezet worden.

Rehn merkt wel op dat België slechts ‘beperkte vooruitgang’ heeft geboekt in het structurele luik van de budgettaire aanbevelingen die dit voorjaar werden overgemaakt. De Commissie hekelt dat er weinig werk is gemaakt van een substantiële verlaging van de lasten op arbeid en wacht ook nog steeds op sterkere coördinatiemechanismen tussen het federale niveau en de deelstaten voor het begrotingswerk op langere termijn.

Duitsland en Estland strekken tot voorbeeld

Overigens kregen ook Oostenrijk en Slovakije een 'in grote lijnen voldoende' mee. Duitsland en Estland zijn de beste leerlingen van de klas. De plannen van Frankrijk en Nederland kregen van de Commissie ook een voldoende mee, maar bevatten 'geen marge'. Het minst benijdenswaardig is het oordeel over onder meer Italië en Spanje, wier plannen de begrotingsnormen dreigen te overtreden.

Toch achtte Rehn het risico op een ernstige overtreding van de Europese begrotingsregels in die landen niet groot genoeg om een onmiddellijke herziening van de ontwerpbegroting te eisen, een bevoegdheid die hij nochtans in handen heeft gekregen. De Fin beklemtoonde echter dat de screening van ontwerpbegrotingen in eerste instantie de transparantie onder Europese partners moet versterken.

Reddingsplan

De Commissie screende vrijdag de ontwerpbegrotingen van dertien eurolanden. De budgettaire plannen van Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus werden niet onder de loep genomen omdat die in het kader van hun reddingsplan sowieso van nabij opgevolgd worden.