Schoolkinderen massaal naar buitenschoolse opvang
Foto: Dalemans Mine

Sinds het begin van deze eeuw is het gebruik van de buitenschoolse opvang flink gestegen. Een ruime helft van de kleuters had in het jaar 2000 nog geen behoefte aan buitenschoolse opvang. Vandaag maakt 71 procent onder hen er regelmatig gebruik van. Drie ministers roepen op tot een staten-generaal, schrijft De Standaard in haar ochtendkrant.

Een zelfde forse stijging doet zich voor bij de kinderen uit de basisschool: in 2000 maakten zeven op de tien geen gebruik van opvang. Nu gaat 63 procent van hen regelmatig naar de opvang.

De cijfers, uit een nieuw rapport van Kind en Gezin, zetten de Vlaamse regering ertoe aan om een staten-generaal over de buitenschoolse opvang samen te roepen. Die zal plaatsvinden in mei 2014 en moet een hedendaags antwoord bieden op de noden van de gezinnen.

De welzijnssector, die traditioneel voor opvang instaat, moet daartoe de handen in elkaar slaan met het onderwijs, het jeugdwerk, de cultuursector, de vrijetijdssector en de lokale besturen. Ouders en kinderen moeten er duidelijker aan kunnen participeren dan nu het geval is, zegt de Vlaamse regering, en er wordt aangestuurd op een gedeeld gebruik van infrastructuur.

Werkuren

Als reden voor de stijging wijzen ouders naar hun werkuren, die niet aansluiten bij de schooluren van de kinderen. Ook met opvang blijft het voor sommigen nog hollen: een kwart van de ouders snakt naar naschoolse opvang die langer openblijft.

In vergelijking met 2000 neemt het aandeel van grootouders in de opvang licht af. Maar ze blijven bij uitstek de voorkeur-opvang voor de woensdagnamiddag.

Het onderzoek werd afgenomen bij 3.000 gezinnen.

Maakt u gebruik van buitenschoolse opvang? Bent u tevreden over het aanbod? Wat mist u? Reageer via de knop rechtsboven.