‘Leven in Gent wordt aanzienlijk duurder’
Foto: Jimmy Kets

De Gentse N-VA zegt dat het tekort van 105 miljoen euro niet gevuld is en dat de rekening voor de Gentenaars “fors” zal zijn. “De Gentse paarsgroene coalitie doet waar ze goed in is: ze draait de Gentenaars een rad voor de ogen”, reageert de fractie in een persbericht.

“Wonen, werken en ondernemen wordt in Gent wel degelijk duurder”, merkt N-VA op. “Huisvuil, parkeren, sporten, cultuur, het zal weldra meer gaan kosten. Om dan nog te zwijgen van de verhoogde belasting voor ondernemers: horeca en middenstand krijgen een zware rekening toegeschoven.” De partij onderstreept dat retributies gemiddeld met 15 pct stijgen en lokale belastingen gemiddeld 20 pct. “En voortaan blijven die elk jaar stijgen. Het argument dat die retributies in de voorbije vijf jaar niet zijn verhoogd, klopt niet: kijk naar de parkeertarieven.”

N-VA vindt dat de bestuurscoalite niet helder communiceert. “Want wat bijvoorbeeld te denken van OCMW en politie die enerzijds in niet geringe mate mee moeten besparen, en anderzijds ook meer geld en/of personeel krijgen? “

N-VA merkt op dat de investeringen in wegen en voetpaden herleid worden tot een absoluut minimum. “In schril contrast overigens met het niet onaanzienlijke bedrag dat de Gentenaars krijgen om klimaatneutraal te worden. Dat is trouwens een van de weinige punten van het bestuursakkoord dat nog overeind blijft.”

'Coalitie breekt verkiezingsbeloften'

Net als Vlaams Belang zegt N-VA dat de driepartijencoalitie haar verkiezingsbeloften breekt. “Sp.a en Groen beloofden meer personeel; het wordt een stuk minder. Voor Open Vld kon er geen sprake zijn van belastingverhoging: ze komt er.”

CD&V-Fractieleider Veli Yüksel betreurt dat het meerjarenplan eerst aan de pers werd voorgesteld en niet aan de verkozenen. "Het vat is leeg, de stad heeft boven haar stand geleefd en te weinig geld opzij gezet", aldus Yüksel. "Als het personeelsbestand met 434 mensen afgebouwd wordt, dan betwijfelen we dat de dienstverlening gegarandeerd kan worden."

Over de stijging van een aantal lokale belastingen en retributies merkt CD&V op dat de stijging hoger is dan de indexering. De partij vreest dat de zwaksten getroffen zullen worden, onder meer door hogere tarieven voor parkeren of museumbezoeken.

CD&V merkt op dat de 10 miljoen extra voor het OCMW, op het einde van de legislatuur, enkel neerkomt op een indexering van de middelen.

Yüksel vindt ook dat het budget voor stadsvernieuwing en wonen ambitieuzer mocht zijn. "Er is een gigantische woningnood in de stad, wat nu voorligt vinden we een gemiste kans. We vrezen dat de verkeerde keuzes gemaakt werden, er moet ingezet worden op woonkwaliteit en stadsvernieuwing."

CD&V is wel positief over de plannen rond armoedebestrijding, onderwijs en kinderopvang en energiezuinigheid.

Vlaams Belang spreekt over "de persconferentie van de gebroken beloftes". "Alles wordt verbloemd en waarvoor we vreesden, wordt werkelijkheid", merkt Johan Deckmyn op. "Minder personeel komt neer op minder dienstverlening en centralisatie leidt ook tot minder dienstverlening."

De Gentse afdeling van PVDA, die geen verkozenen heeft in de gemeenteraad, wil dat het stadsbestuur alternatieven onderzoekt om de 435 jobs bij het stadspersoneel te redden en 3,5 miljoen extra retributieverhogingen voor de bevolking te vermijden. PVDA hekelt ook het gebrek aan transparantie en inspraak.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in