Regeringspartij N-VA blijft onverkort achter het Vlaamse grond- en pandendecreet staan, ook nu het Grondwettelijk Hof twee bepalingen heeft geschrapt. Vlaams parlementsleden Liesbeth Homans en Marc Hendrickx vragen daarom actie van minister Freya Van den Bossche (SP.A). Oppositiepartij Open VLD zegt dat het tijd is ‘om het ganse woonbeleid te herdenken’.

Volgens de N-VA’ers is het luik ‘wonen in eigen streek’ ‘bij uitstek een sociale maatregel ten behoeve van onze minder kapitaalkrachtige inwoners, om hen de kans te geven om in eigen streek te blijven wonen’. Het is onder andere een instrument tegen de ‘ont-Nederlandsing in de Vlaamse Rand’.

N-VA wijst erop dat minister Van den Bossche reeds in mei van dit jaar verzekerde dat ze nog voor de uitspraak van het Hof een oplossing zou hebben. ‘Er moet nu een antwoord komen’, klinkt het. Van den Bossche liet intussen weten dat ze aan de bezwaren van het Hof zal tegemoet komen.

Ook wat de ‘sociale last’ betreft, vraagt de N-VA maatregelen ‘die de doelstelling en de principes van het overeind kunnen houden’. Van den Bossche zei al de gewraakte ‘vormfout’ recht te zullen zetten.

Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem spaart haar kritiek op het decreet niet. Vanop de oppositiebanken zegt ze dat het hele idee achter het decreet achterhaald is. ‘Vandaag sociale woningen bouwen, is een naoorlogs systeem dat aan de rand van het faillissement staat.‘ Ze vraagt ‘een volkomen nieuwe oriëntatie’. ‘Ik denk hierbij vooral aan een tijdelijke veralgemeende huurpremie voor zij die het echt nodig hebben. Met een opwaardering van de huurmarkt kan je veel meer bereiken dan zelf bijbouwen. De overheid moet de private markt als partner beschouwen en niet zelf bouwen.’

Het Franstalige FDF reageert dan weer verheugd op het arrest. Voorzitter Olivier Maingain vindt dat het ‘tijd is dat Vlaanderen afstand doet van zijn nationalistische politiek’.

VOKA, de Vlaamse Confederatie Bouw en de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector reageren ook positief. Zij zijn niet zozeer blij met dat deel van het arrest dat ‘wonen in eigen streek’ behandelt, maar wel de ‘sociale last’. ‘Deze lasten vertraagden zeer sterk de realisatie van private woonprojecten en maakte ze bovendien heel wat duurder’, schrijven ze in een gemeenschappelijk persbericht. ‘Private ontwikkelaars kunnen nu versneld woningen realiseren die betaalbaar zijn voor de gemiddelde Vlaming.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig