Van den Bossche: ‘Arrest verandert niets voor wie kocht of huurde’
Minister van Wonen Freya Van den Bossche Foto: blg

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat donderdag twee onderdelen van het Vlaamse grond- en pandendecreet vernietigd heeft, verandert niets voor mensen die onder een van die twee stelsels een woning gekocht of gehuurd hebben. Dat stelt minister van Wonen Freya Van den Bossche. Ze zegt dat ook de doelstelling van het decreet om in elke gemeente voldoende sociale woningen te voorzien overeind blijft.

Wat het luik ‘wonen in eigen streek’ betreft, geeft het Hof volgens Van den Bossche aan dat de sociale doelstelling om mensen in hun eigen gemeente aan een betaalbare woning te helpen gerechtvaardigd is, ‘op voorwaarde dat de maatregel expliciet wordt voorbehouden aan mensen met een laag of gemiddeld inkomen’. Dat betekent dat mensen ook in de toekomst een betaalbare woning of grond kunnen vinden in de streek waar ze thuis zijn ‘als we dergelijke criteria in de regelgeving opnemen’, zegt de minister.

De tweede vernietigde bepaling gaat over de sociale last. Bouwpromotoren zijn verplicht om in elk project een minimumaantal sociale woningen te voorzien en genoten daarvoor gunstmaatregelen. Volgens het Hof is dit echter een vorm van staatssteun die bij de Europese Commissie aangemeld had moeten worden. ‘De vernietiging is louter gebaseerd op een vormfout’, reageert Van den Bossche. ‘Ik zal de regering daarom voorstellen om de vernietigde regeling zo snel mogelijk aan te melden bij de Europese Commissie.’

De hoofddoelstelling van het decreet is om tegen 2023 43.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en 21.000 sociale koopwoningen. ‘Ook na de uitspraak van het Hof blijft deze doelstelling overeind. Momenteel is al 42 procent van die woningen gebouwd of volledig vergund.’

Van den Bossche geeft mee dat er 33 dossiers bekend zijn van mensen die door ‘wonen in eigen streek’ geen grond konden kopen omdat ze geen band konden aantonen met de gemeente. In 448 andere dossiers hebben mensen net wel grond kunnen kopen in hun eigen gemeente. Wat de sociale last betreft, zijn er tot nu toe 61 sociale woningen gebouwd onder de verplichting in het decreet.

De vernietiging door het het Hof werkt met terugwerkende kracht. Dat betekent, geeft Van den Bossche toe, dat alle projectontwikkelaars die in het verleden hun sociale last hebben uitgevoerd en met stimuli van de overheid sociale woningen hebben gebouwd, nu naar de rechter kunnen stappen om een schadevergoeding te eisen. ‘De Vlaamse regering zal in die dossiers haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus de minister. Volgens haar woordvoerder valt het nog niet te zeggen wat de kostprijs daarvan zal zijn voor de regering.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig