Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse regering terug
Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag twee onderdelen van het grond- en pandendecreet vernietigd. Vlaanderen mag geen ‘band met de gemeente’ eisen, en verkavelaars niet opleggen een deel van hun gronden voor sociale woningen te bestemmen. De gevolgen zijn zwaar.

Dat het Hof de regeling zou vernietigen waardoor kopers of huurders van een woning in bepaalde gemeenten een band met die gemeente moeten aantonen, lag in de lijn van de verwachtingen.

Eerder dit jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie, aan wie het Belgische Grondwettelijk Hof een advies had gevraagd, al dat die regels fundamentele rechten beknotten. Het Grondwettelijk Hof is die redenering gevolgd. Dat is een overwinning voor de FDF-politici die regeling bij het Hof hadden aangevochten. In de Vlaamse regering leefde het besef al dat ze het decreet moest aanpassen.

‘Het Europees Hof zegt heel duidelijk dat mensen die een band hebben opgebouwd met hun gemeente wel degelijk voorrang mogen krijgen, maar alleen als je op die manier een sociale doelstelling dient’, zei Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) daar in het voorjaar al over. ‘Dat sociale luik zal duidelijker in het decreet worden ingeschreven. Ik zal daarvoor de nodige voorstellen doen.’

Ongeoorloofde staatssteun

Maar het Hof vernietigt ook de regeling in het decreet die verkavelaars oplegt om een deel van hun gronden te bestemmen voor sociale woningen. Het Europees Hof had opgemerkt dat de regeling een schending was van het vrije verkeer van kapitaal. Ze was ook mogelijk ongeoorloofde staatssteun omdat de verkavelaars in ruil voor de sociale kavels fiscale stimuli en subsidies konden krijgen.

Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering, maar dat schepte een ander probleem. Het vernietigen van alleen de artikels die neerkomen op staatssteun zonder aan de regeling zelf iets te veranderen, zou de verkavelaars met zeer zware verplichtingen opzadelen, zonder enige compensatie. Daarom is tegelijk ook de verplichting geschrapt om sociale kavels op te nemen in een verkaveling.

Sterker nog, het Hof doet dit met terugwerkende kracht. Het ziet ernaar uit dat alle verkavelaars die sinds de inwerkingtreding van het grond- en pandendecreet in 2009 de regeling hebben toegepast, nu naar de rechtbank kunnen stappen om een schadevergoeding te eisen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig