Belgische vrouwen vijf uur meer bezig met huishouden dan mannen

Belgische vrouwen zijn vijf uur per week meer bezig met huishoudelijke taken dan mannen. Dat blijkt uit de ‘Better Life Index’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarmee scoren we vrij goed in verhouding met het gemiddelde.

De Italiaanse vrouwen zijn er het ergst aan toe: zij besteden 21 uur meer aan het huishouden dan hun mannen, gevolgd door de Spaanse vrouwen die 15 uur meer kwijt zijn aan. Volgens de OESO zijn mannen gemiddeld 21 uren per week bezig met onbetaald werk naast hun werkuren, bij vrouwen is dat 31,5. Een verschil van 10.5 uur, dus.

De resultaten komen uit de ‘Better Life Index’ waarin de OESO de levenskwaliteit in de verschillende landen vergelijkt. ‘Nu tijd een zeldzaamheid geworden is, betekent meer tijd besteden aan onbetaalde taken minder tijd overhouden voor ontspanning en dat heeft negatieve gevolgen voor ons welzijn’, aldus het rapport. ‘De dubbele belasting van een job en de zorg voor familie kan voor stress en tijdsgebrek zorgen, wat negatieve gevolgen heeft op levensvreugde en gezondheid van vrouwen’.

Vooral vrouwen met kinderen hebben zeer weinig tijd voor zichzelf. Volgens de studie spenderen vrouwen gemiddeld 2,3 uur tijd per week aan elk kind, terwijl dat voor mannen 1,7 uur is. Vrouwen multitasken ook beter en combineren de zorg voor de kinderen met bijvoorbeeld koken, terwijl mannen vooral huishouden en ontspanning combineren, zoals de krant lezen terwijl ze voor de kinderen zorgen.

Bovendien is er hoop voor wie graag een gelijkwaardige taakverdeling in huis wil: tien jaar geleden spendeerden vrouwen gemiddeld nog 2.6 uur per week meer aan het huishouden, terwijl mannen nu 2 uur meer huishoudelijke taken doen. Vrouwen zijn ook alsmaar meer geneigd om een poetsvrouw of een nanny te nemen.