De bewering van Jan Jambon, de kamerfractieleider van de N-VA, dat de federale regering dit jaar bewust een pak minder ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen zou doorstorten aan de lokale besturen, is ‘onjuist’. Dat laat de federale overheidsdienst Financiën weten.

Volgens Jambon dient het manoeuvre van de regering om de federale begroting recht te trekken. De FOD Financiën weerlegt dat. ‘Het klopt niet dat een deel van de opcentiemen met opzet niet worden doorgestort. Eind oktober werden reeds ruim 3,5 miljoen aanslagbiljetten uitgestuurd, wat nauw aansluit bij het ritme van 2012.’

Net als de andere jaren doet de federale overheid een eerste doorstorting van gemeentelijke opcentiemen op het einde van het jaar, gebaseerd op een raming, om volgend jaar het saldo te betalen. ‘Die betalingen zijn telkens de exacte weerspiegeling van wat de federale staat in kas heeft. Er wordt aan de gemeenten betaald op basis van wat er precies door de federale overheid werd ontvangen’, luidt het. ‘Zo zullen lagere doorstortingen einde 2013 louter eventuele lagere kasontvangsten voor de federale overheid op 31 december 2013 weerspiegelen.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in