Jan Jambon: ‘Federale regering trekt begroting recht met gemeentelijke opcentiemen’
Jan Jambon. Foto: Photo News

De federale regering geeft dit jaar een pak minder ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen aan de lokale besturen. Dat heeft N-VA-fractievoorzitter in de Kamer Jan Jambon gezegd. Volgens Jambon, ook burgemeester van Braschaat, wordt dat geld gebruikt om de begroting mee op te smukken.

De lokale besturen kregen deze week een brief van de FOD Financiën met de raming van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Die belasting wordt geïnd door de federale regering, die het het deel van de gemeente daarna doorstort.

‘De federale regering laat nu aan de lokale besturen weten een pak minder geld door te storten. Het tegoed zal pas in 2014 aan de gemeenten worden toegekend. Op die manier gebruikt de federale regering een zoveelste eenmalige maatregel om haar begroting recht te trekken’, meent Jambon.

Daardoor zullen veel gemeenten volgens Jambon leningen moeten aangaan. ‘De begroting die de lokale besturen op het einde van het jaar willen voorleggen aan de gemeenteraden, klopt nu immers niet meer. Maar leningen aangaan, betekent meer interestkosten.’

N-VA noemt de maatregel de laatste van vijf opeenvolgende doorschuifoperaties door de regering Di Rupo: ‘Eerst mocht de belastingbetaler via een hele reeks belastingverhogingen opdraaien. De 9 miljard euro die Di Rupo nog moet vinden om de Europese doelstelling te halen, wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende federale regering. De echte besparingen schuift men via de 6de staatshervorming door naar de deelstaten. En doordat de staatsschuld oploopt tot 105% van het bbp, wordt de factuur doorgeschoven naar onze kinderen. En nu schuift de federale regering haar probleem ook nog door naar de lokale besturen’, besluit Jambon.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in