Naaktfouilles in gevangenissen toch niet uitgebreid
Foto: Photo News

Het Grondwettelijk Hof schrapt de forse uitbreiding van de naaktfouilles in gevangenissen die minister van Justitie Annemie Turtelboom recent heeft doorgevoerd. Dat fouilleren voortaan stelselmatig kan in een hele reeks situaties, kan voor de rechters niet door de beugel.

Bij naaktfouilles moeten gedetineerden zich uitkleden, waarop hun lichaamsholtes ‘uitwendig geschouwd’ worden. Het Grondwettelijk Hof benadrukt dat dat ‘een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit’ vormt, die bovendien ‘niet kan worden hersteld’.

Met naaktfouilles moet dan ook omzichtig worden omgesprongen, vindt het hof. Nochtans voorziet de nieuwe wet in een stelselmatige fouillering, ‘telkens als een gedetineerde de gevangenis betreedt, telkens als een gedetineerde in een beveiligde cel wordt geplaatst of in een strafcel wordt opgesloten en telkens als een gedetineerde bezoek heeft ontvangen’. Het Grondwettelijk Hof vindt dat die regeling verder gaat dan nodig om ‘de orde en de veiligheid te handhaven’ binnen de gevangenismuren, zoals minister Turtelboom (Open VLD) had aangevoerd.

‘Vernederend’

‘De bestreden bepaling lijkt door in een stelselmatige fouillering te voorzien, zonder precieze verantwoording die te maken heeft met het gedrag van de gedetineerde, op discriminerende wijze afbreuk te doen aan het verbod om op een vernederende wijze te worden behandeld’, merken de rechters nog op.

De nieuwe wet van minister Turtelboom oogstte eerder al heel wat kritiek, onder meer van toenmalig Kamerlid Stefaan De Clerck van coalitiepartner CD&V. Maar ook vanuit mensenrechtenorganisaties en de academische wereld kwamen afkeurende geluiden. En ook de Raad van State had vooraf al bedenkingen geuit.