‘Verbreding Ring stelt 1 miljoen mensen bloot aan te veel fijn stof’
Erik Grietens van BBL. Foto: http://fotogordon.wordpress.com/

Bijna 1 miljoen inwoners van Brussel en de Vlaamse rand zullen te veel ultrafijn stof inademen als de Vlaamse regering haar plannen om de Brusselse ring te verbreden doorzet. Dat stelt Bond Beter Leefmilieu (BBL) woensdag in een persbericht.

De BBL heeft de cijfers van het Milieueffectenrapport (MER) voor de ‘optimalisatie’ van de Brusselse ring getoetst aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 967.525 inwoners van Brussel en de Vlaamse rand, onder wie 200.000 kinderen onder de 18 jaar, die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zullen volgens de organisatie blootgesteld worden aan te veel ultafijn stof (PM 2,5).

‘Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de Vlaamse regering niet wakker lag van luchtvervuiling en de gezondheid van haar bevolking, toen ze de beslissing nam om de Brusselse ring te verbreden’, aldus Erik Grietens van BBL. ‘Als het verkeer maar vlotter kan doorstromen.’

Europese normen

Het MER berekent hoeveel mensen blootgesteld worden aan ultrafijn stof bij uitbreiding van de ring met parallelle rijstroken. Vervolgens vergelijkt het de cijfers met de Europese normen, die het gevolg zijn van een politiek compromis en veel soepeler zijn dan de normen van de WHO, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

‘Uit meerdere studies blijkt dat de Europese luchtkwaliteitsnormen vanuit gezondheidsoogpunt te zwak zijn en heel wat ernstige gezondheidsproblemen niet aanpakken, zoals baby’s met een te laag geboortegewicht of de stijging van het aantal kinderen met astma’, stelt de milieuorganisatie nog.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in