Nergens zo weinig allochtonen aan het werk
Foto: Fred Debrock

Nergens in Europa worden mensen met buitenlandse roots zo sterk benadeeld op de jobmarkt als in België.

Van de burgers die buiten de EU zijn geboren, waren vorig jaar in ons land geen twee derde (62 %) actief op de arbeidsmarkt. Dat is een pak minder dan in de algemene bevolking, waarvan 73 % aan de slag is (EU-gemiddelde: 76 %). In geen enkel ander Europees land zijn werknemers van buitenlandse afkomst zo sterk benadeeld als in België. Dat blijkt uit cijfers die het Europees bureau voor de statistiek Eurostat voor De Standaard heeft geanalyseerd.

‘Voor een deel zijn de slechte cijfers te wijten aan het specifieke profiel van onze migranten: velen kwamen naar hier om in de industrie te werken, maar net die sector verdwijnt stilaan’, zegt Koen Van Laer, professor personeel en organisatie (Universiteit Hasselt) en als onderzoeker gespecialiseerd in diversiteit op de arbeidsmarkt. ‘Maar de cijfers wijzen ook op een blijvende discriminatie.’

‘Bij werkgevers leeft het vooroordeel dat mensen met buitenlandse roots minder goede arbeidskrachten zijn. Daardoor belanden ze in banen die mensen zonder migratieachtergrond niet willen doen. Denk aan uitzendarbeid of de schoonmaaksector.’

‘In landen waar meer zulke ‘slechte’ jobs zijn dan in ons land, zal de werkzaamheidsgraad van mensen met buitenlandse roots hoger liggen. Let wel, dit is zeker géén pleidooi voor slechtere arbeidsvoorwaarden. Dat zou de ongelijke kansen op een goede job alleen versterken.’

Een andere drempel voor allochtonen om aan de slag te geraken, zijn volgens Van Laer de strenge taalvereisten. ‘In ons land hechten werkgevers erg veel belang aan taal, ook voor banen waarbij communicatie niet op de voorgrond staat zoals bij fysiek zware arbeid.’

Lees vandaag meer over het onderwerp in de ochtendkrant van De Standaard. U vindt de links naar de artikels hieronder.

Deze week houdt De Standaard u een spiegel voor, in een nieuwe racismereeks. In zes publicaties presenteren we u getuigenissen van allochtonen over hun ervaringen.

ZATERDAG De integratieparadox: goed geïntegreerd en toch gediscrimineerdMAANDAG Discriminatie in het onderwijsVANDAAG Diversiteit bij de 20 grootste werkgevers van het land. WOENSDAG Racisme in de kunstDONDERDAG Waarom wonen we liever niet naast een allochtoon?ZATERDAG Waarom zijn er geen allochtonen in Vlaamse rusthuizen?DOE DE TEST Hoe tolerant bent u?