Europa

‘Glazen plafond voor allochtonen’

Personen met een migratieachtergrond stromen minder gemakkelijk dan autochtonen door naar een job op hun niveau.

In ons land hebben bovengemiddeld veel burgers met een migratieachtergrond geen werk. Maar eens ze in dienst zijn, hebben ze het nog altijd niet even goed als autochtonen. Uit cijfers die het Europees ...