OPINIE | Willen we wel allochtone leraars?

S. wil graag leerkracht worden

Allochtone leerkrachten zouden een tegenstem kunnen zijn in de ‘witte’ leraarskamers, maar dan moeten ze wel de kans krijgen om er binnen te geraken, zegt Rachida Lamrabet.

Marokkaans­-Belgische schrijfster

Moedeloos word ik van het zoveelste onderzoek dat weer eens laat zien dat het op school niet goed gaat met kinderen van niet-Vlaamse afkomst. Het onderzoeksproject ...