‘Met afschaffen stemplicht zal opkomst nog dalen’
Foto: Photo News

In een democratie kan verwacht worden dat de burgers de legitimiteit van het systeem mee in stand houden. Dat stellen Steven Vanackere(CD&V) en Kathleen Van Brempt (SP.A) over de stemplicht. Open VLD en Groen zien het systeem liever verdwijnen.

De discussie over de stemplicht is weer opgelaaid nadat uit onderzoek is gebleken dat maar liefst vijftien procent van de ingeschreven kiezers geen stem uitbracht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Het is niet populair om over plichten te spreken, zei CD&V-Kamerlid Steven Vanackere. ‘Iedereen is voor stemrecht. Kunnen we dan niet verwachten dat iedereen daaraan deelneemt en zo mee de legitimiteit van het systeem in stand houdt? We moeten goed bedenken dat stemmen mensen het recht geeft om over de politiek te mopperen.’

Met het afschaffen van de stemplicht hopen Groen en Open VLD vooral de kloof met de burger te dichten. ‘Dat zou een andere dynamiek creëren’, denkt Groen-Kamerlid Kristof Calvo. ‘Politici zouden mensen moeten overtuigen om te gaan stemmen.’

Door het afschaffen van de stemplicht zullen politici de thema’s meer op de noden van de mensen moeten afstemmen, verklaarde ook parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

Maar SP.A-europarlementslid is het daar niet mee eens. Zij is ervan overtuigd dat met het afschaffen van de stemplicht het democratisch deficit alleen maar zal toenemen. ‘Minder mensen zullen gaan stemmen, kijk maar naar andere landen’, stipt Van Brempt aan. ‘De laaggeschoolden zullen het eerst afhaken. In een democratie zijn ook plichten.’

'Migranten moeten meer inspraak krijgen in democratie'

Volgens Calvo moeten ook migranten meer kans hebben om in die rij te gaan staan. 'Migranten moeten vooraf inschrijven om te kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, wij geven hen daarbij nog steeds het gevoel b-burgers te zijn. De drempels moeten worden weggewerkt.' 

'We moeten zoveel mogelijk mensen op gelijke manier behandelen', gaf ook Vanackere aan, maar hij gelooft niet dat het probleem enkel kan worden opgelost met een vlotter migrantenstemrecht. 'Migranten en jongeren moeten voelen dat er naar hen geluisterd wordt', zei Schiltz, maar een opkomstplicht schiet dat doel volgens hem alvast volledig voorbij.