Milquet en Courard: stembureaus aanpassen aan personen met handicap
Foto: Photo News

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris Philippe Courard vragen de gemeenten bij de volgende verkiezingen bij de inrichting van de stembureaus rekening te houden met personen met een handicap. Ze hebben de 589 gemeenten in ons land daarover een rondzendbrief gestuurd.

Nieuw ten opzichte van de vroegere aanbevelingen is dat niet alleen mensen met een lichamelijke, maar ook met andere handicaps de mogelijkheid hebben zich te laten begeleiden door iemand naar keuze. Ook worden gemeenten aangespoord - indien mogelijk - openbaar vervoer voor personen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld bejaarden, te voorzien.

Milquet en Courard merken op dat veel gemeenten bij de vorige verkiezingen de toegankelijkheid van de stemlokalen en -hokjes al hebben verbeterd. Toch blijft het voor beiden van belang ze te blijven stimuleren om de nodige inspanningen te blijven leveren. De rondzendbrief werd opgesteld in overleg met de gehandicaptenorganisaties. Doel is een maximum van kiezers actief te laten deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei 2014.

Aanbevelingen

Bij de aanbevelingen heeft de brief het onder meer over het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de buurt van het stembureau, de bereikbaarheid van het bureau, de breedte van de deuren en de identificatie van een steward die zich over de begeleiding ontfermt, duidelijk leesbare signalisatie en zorgen voor een aangepast stemhokje.

Voor een aantal aspecten bevat de rondzendbrief enkele nieuwigheden. Het gaat daarbij om de mogelijkheid voor mensen met een lichamelijke of een andere handicap om zich door een persoon naar keuze te laten begeleiden. Het parlement buigt zich binnenkort over een nieuw artikel van het Kieswetboek in die zin. Het schrijven zet de gemeenten ook aan om, indien dat mogelijk is, te zorgen voor openbaar vervoer naar de stembureaus. Niet alleen personen met een handicap, maar ook bejaarden zouden daarvan gebruik kunnen maken. De tekst herinnert er ook aan dat gemeenten bijvoorbeeld stembureaus kunnen oprichten in rusthuizen of gespecialiseerde instellingen.