‘Extra rijstroken Brusselse Ring slecht voor files en milieu'
Foto: Photo News
Dat de regering de ring op sommige plaatsen wel wil verbreden, zal volgens oppositiepartij Groen leiden tot meer fijn stof en gezondheidsproblemen. Bovendien verwacht de partij dat het fileprobleem gewoon zal verplaatsen. Ook milieuorganisaties reageren teleurgesteld.

Groen is voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer, maar de partij wil daarvoor geen extra rijstroken. Die zouden vooral meer verkeer, meer fijn stof en meer lawaai opleveren.

‘Een verbreding van de ring schaadt de gezondheid en de levenskwaliteit van duizenden omwonenden in Brussel en Brabant’, stellen Groen-parlementsleden Hermes Sanctorum en Annemie Maes.

Als alternatief wijst Groen onder meer op een versnelde uitvoering van de vier tramlijnen in Vlaams-Brabant en een betere afstemming van het openbaar vervoer.

Contraproductief

Verschillende milieuorganisaties, waaronder de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en de Fietsersbond, stellen dat de aanpak van de Brusselse Ring zijn doel voorbijschiet. De files worden op termijn alleen langer en breder, zo leiden ze af uit rapporten van de Vlaamse regering.

Met een verbreding van de Ring zullen in de ochtendspits ongeveer 60.000 autokilometers meer op de noordelijke ring rijden in vergelijking met een scenario van rekeningrijden, verwijzen de organisaties naar het Milieueffectenrapport. Ze verwachten ook veel meer fijn stof en CO2-uitstoot.

Een bredere Brusselse ring valt niet te rijmen met de Europese klimaatdoelstellingen, zeggen ze voorts. 'De milieubeweging zal dit aankaarten bij de Europese Commissie.'

‘Absoluut noodzakelijk’

Touring en VAB zijn dan weer opgezet met de beslissing van de Vlaamse regering. ‘Dit is een absoluut noodzakelijk project dat een antwoord biedt op het zeer acuut probleem van de congestie, pollutie en verkeersonveiligheid waarmee duizenden weggebruikers dagdagelijks worden geconfronteerd’, zegt Touring.

Twee aspecten op de Ring zijn problematisch, luidt het bij VAB: enerzijds het groeiende verkeer en anderzijds de zogenaamde ‘wavebeweging’, namelijk het in- en uitvoegend verkeer. ‘Momenteel wordt de doorstroom continu gehinderd en er is meer risico op ongevallen. Volgens Touring en VAB zullen de vele in- en uitvoegbewegingen met de plannen verminderen.

‘Samen met bevordering openbaar vervoer en fietsverkeer’

Ook Brussels minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels (CD&V), partijgenote van haar Vlaamse evenknie Hilde Crevits, en de provincie Vlaams-Brabant reageren enthousiast.

Volgens Grouwels zal de ontdubbeling van het doorgaand en het lokaal verkeer de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen voor vlotter verkeer. Dat moet voor haar wel samengaan met een verdere bevordering van het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

Maar ook een hervorming van de autofiscaliteit moet kunnen, aldus de christendemocrate. Al moet zo’n kilometerheffing wel in de plaats van de bestaande verkeersbelastingen komen, niet erbovenop. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig