Groen en Ecolo op één Brusselse lijst
Foto: Belga

Groen en Ecolo zullen bij de federale verkiezingen van 2014 een gezamenlijke lijst indienen in Brussel. Groen krijgt daarbij de derde plaats op de lijst. Mogelijk komt er op die manier toch een Nederlandstalige Brusselse vertegenwoordiger in de Kamer. Dat zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien. Hij ziet in de gezamenlijke lijst een bewijs van de goede samenwerking tussen beide groene partijen.

Door de afspraken in het Vlinderakkoord wordt het voor Nederlandstalige partijen afzonderlijk quasi onmogelijk om in de nieuwe kieskring Brussel nog een verkozene voor het federale parlement binnen te halen.

Groen hoopt toch nog een Nederlandstalige Brusselse vertegenwoordiger in de Kamer te krijgen door samen met de Franstalige collega’s van Ecolo een lijst in te dienen. De eerste twee plaatsen op die lijst gaan naar Ecolo, de derde plaats is voor Groen.

‘Samen staan we sterker’

Met een gelijkaardig resultaat als tijdens de federale verkiezingen van 2010 zou Ecolo alleen in Brussel 2 van de 15 zetels in de Kamer behalen terwijl een derde zetel ver weg is. ‘De bijna 7.500 stemmen die Groen toevoegt, kunnen zorgen voor een derde zetel voor de groenen voor Brussel in het federale parlement’, luidt de redenering.

Voorzitter Van Besien wijst op de jarenlange nauwe samenwerking tussen Groen en Ecolo. ‘Samen staan we sterker. Door in overleg en eensgezind te werk te gaan, kunnen we meer afdwingen dan wat we alleen zouden kunnen bereiken’, aldus Van Besien.