De mededingingsautoriteit zal zo goed als zeker de krantenfusie van mediabedrijven Corelio en Concentra goedkeuren. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie.

Corelio-kranten De Standaard en Het Nieuwsblad enerzijds, en Concentra-kranten Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen anderzijds kunnen onder één dak geplaatst worden in het Mediahuis. Dat zal de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) normaal gezien morgen bekendmaken.

De concurrentiewaakhond zelf spreekt tegen dat de beslissing al officieel gevallen is. ‘We zitten in een finaal stadium, dat is duidelijk. Maar we schaven nog aan de finale beslissing tot we het eens zijn’, aldus voorzitter Jacques Steenbergen. Pas morgen wordt er gecommuniceerd over de beslissing. Daarmee gebruikt de concurrentiewaakhond de maximale wettelijke termijn.

Hoewel de beslissing nog niet rond is, is het volgens onze informatie erg waarschijnlijk dat de samenwerking onder voorwaarden goedgekeurd wordt. De mediabedrijven stelden die voorwaarden zelf voor aan de autoriteit. Wat ze inhouden, is niet duidelijk. Eerder werd al geopperd dat de kranten slechts beperkte advertentiebundels zullen kunnen aanbieden.

Als de concurrentiewaakhond de krachtenbundeling morgen inderdaad goedkeurt, wordt ingegaan tegen het advies van het Auditoraat. Die afdeling van de Mededingingsautoriteit uitte eerder ernstige twijfels en stelde voor om een bijkomend onderzoek te voeren.

De uitgevers Corelio en Concentra kondigden in juni dit jaar de samenwerking aan. Daarbij werd benadrukt dat alle krantentitels blijven bestaan en ook hun inhoudelijke diversiteit behouden.