Wathelet: ‘Surrealistisch dat deelstaten naar ons kijken‘
Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet. Foto: BELGA

Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH) reageert vol ongeloof op de vraag van Vlaanderen aan de federale overheid om ‘een regeling voor te bereiden’ voor het betalen van de Europese boete die België opgelegd kreeg. ‘De gewesten vragen dat het federale niveau tussenkomt in een puur regionale materie. Dat is surrealistisch.’

‘De regio’s moeten onder elkaar een verdeelsleutel voor het betalen van de boete overeenkomen’, zegt Wathelet bij monde van zijn woordvoerster.

De boete van 10 miljoen euro komt er omdat de waterzuivering in de gewesten jarenlang in gebreke bleef. Het EU-Hof van Justitie veroordeelde het land België, maar omdat het om een bevoegdheid gaat die 100 procent in handen is van de gewesten, zijn het de regio’s die het geld op zullen moeten hoesten, laat staatssecretaris Wathelet duidelijk verstaan.

Verdeelsleutel

'De regio’s moeten met drie een verdeelsleutel overeenkomen' om de boete te betalen, legt Wathelet uit. Het is Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die in een eerste reactie zei dat de federale regering de verdeelsleutel moet 'voorbereiden', maar dat begrijpt Wathelet niet. 'Net op een moment dat we bezig zijn massieve hoeveelheden bevoegdheden over te dragen naar de gewesten, omdat zij die beter kunnen uitvoeren, krijgen we die vraag. Het gaat hier om een puur regionale materie, waar het het federale niveau geen enkele bevoegdheid over heeft. Surrealistisch.'

Mochten de gewesten er niet in slagen de boete onder elkaar te verdelen, zal Wathelet artikel 16 van de wet van 8 augustus 1980 inroepen. 'Die zegt dat de federale staat het geld mag terughalen op de getransfereerde middelen', legt zijn woordvoerster uit. Maar ook dan is het niet duidelijk welke verdeelsleutel toegepast zou moeten worden.

Het viel Wathelet ook op dat de N-VA in haar reactie zei dat de gewesten beter 'rechtstreeks hun verantwoordelijkheid nemen tegenover Europa'. 'Enkel autonome lidstaten kunnen dat', zegt Wathelet. 'Ik stel vast dat de N-VA heel duidelijk aangeeft dat ze voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat.‘