Europa veroordeelt ons land voor het overtreden van de richtlijn op het zuiveren van afvalwater. Waar zitten die vervuilende gemeentes?

Eerst dit. Europa bepaalde in 1991 dat gemeenten vanaf 10.000 inwoners tegen eind 1998 een systeem moesten opzetten voor de opvang en zuivering van afvalwater. In 2004 werd ons land al een eerste keer veroordeeld omdat de EU-richtlijn nog niet was uitgevoerd.

In 2010 sleurde de Europese Commissie ons land opnieuw voor het hof. Vooral in Wallonië (21 agglomeraties) en in Brussel waren er nog tekortkomingen. In Vlaanderen was er alleen in Beersel nog een probleem.

Maar de gewesten zaten sindsdien niet stil. Zo werd het probleem in Beersel verholpen, net als die in het Brussels gewest. Nog tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof, moest de Commissie toegeven dat maar vijf agglomeraties de gevraagde maatregelen nog niet hadden genomen.

Die vijf stedelijke gebieden liggen allemaal in het Waals gewest. Het gaat om Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin.

Intussen zijn ook daar de problemen opgelost, zeggen Waals minister-president Rudy Demotte en zijn minister van Leefmilieu Philippe Henry vandaag in een reactie.