‘Vlaanderen denkt niet aan betalen’
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Foto: Photo News

Vlaanderen vindt niet dat het moet meebetalen aan de milieuboete die Europa ons land oplegt. ‘Als we in orde met ons afvalwater zijn, voelen we niet geroepen om bijdrage te leveren’, zegt minister-president Kris Peeters (CD&V).

Het Europese Hof van Justitie heeft ons land veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro omdat de waterzuivering in de gewesten in gebreke blijft. Wie de boete zal betalen, is niet duidelijk.

Geen probleem = niet betalen

Vlaanderen voelt zich alvast niet geroepen. ‘Het gaat om een veroordeling van Belgïe, wat Vlaanderen betreft is er geen probleem. Als we in orde zijn, voelen we niet geroepen om bijdrage te leveren’, zegt Kris Peeters aan VRT-radio.

Vlaanderen is al sedert juni 2011 volledig conform met de Europese richtlijn over afvalwater, bevestigt ook Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Toen de richtlijn in 1991 in werking trad, kende België, maar ook het Vlaamse Gewest een zeer grote achterstand inzake de opvang, collectering en zuivering van het stedelijk afvalwater. ‘Alles werd in het werk gesteld om zo snel mogelijk aan de eisen van de richtlijn te voldoen.’

Vervuiler betaalt

Ook de N-VA vindt dat de gewesten voor de boete moeten opdraaien. De vijf Belgische gemeenten die nog in overtreding zijn met de richtlijn, zijn Waals, stelt de partij.

‘Aangezien de gewesten binnen België zelf verantwoordelijk zijn voor waterzuivering, zouden ze best ook tegenover Europa rechtstreeks verantwoordelijkheid nemen’, vindt de partij. ‘Wie dan iets verkeerd doet, moeten daar zelf voor boeten, en wie het goed doet, moet ook zelf beloond worden.’

Absurd

De Franstaligen betreuren de veroordeling. ‘België voldoet vandaag aan alle Europese normen’, zegt Brussels minister Evelyne Huytebroeck. ‘Om daar te komen, hebben we een titanenwerk geleverd. Om nu veroordeeld te worden op het moment waarop we de meet overschrijden, is absurd in deze periode van economische crisis.’

Ook Waals minister-president Rudy Demotte vindt het een spijtige zaak. ‘Ons land en zijn drie gewesten voldoen aan de norm.’ De vertraging bij de uitvoering heeft ervoor gezorgd dat de boete er nu is, klinkt het in een persmededeling. De boete zal 'onvermijdelijk een impact hebben op de Waalse budgetten, met het risico op een reductie van de geplande milieu-investeringen'.