Europees Hof geeft België 10 miljoen euro boete voor gebrekkige waterzuivering
Foto: bdw

Het Europese Hof van Justitie heeft ons land veroordeeld tot een boete van 10 miljoen euro omdat de waterzuivering in de gewesten in gebreke blijft. Het is al de tweede keer dat België daar voor veroordeeld is. Wie ervoor op zal draaien, is niet duidelijk.

Een EU-richtlijn van 1991 stelt dat stedelijke gebieden en agglomeraties van minstens 10.000 inwoners uiterlijk eind 1998 een minimaal systeem moeten opzetten voor de opvang en zuivering van afvalwater.

In 2004 werd ons land al een eerste keer veroordeeld door het Europees Hof in Luxemburg omdat de EU-richtlijn over de zuivering van het stedelijk afvalwater nog niet was uitgevoerd.

Toen was er ook in Vlaanderen nog heel wat werk aan de winkel. In 2011, toen de Europese Commissie België voor het hof sleepte, zou daar slechts in één gebied (Beersel) nog een probleem gedetecteerd zijn. Vooral in Wallonië en Brussel constateerde de Commissie echter nog verscheidene tekortkomingen.

'Het Hof herinnert eraan dat de niet-nakoming ongeveer 9 jaar heeft geduurd, wat overdreven lang is, zelfs al moet worden toegegeven dat de omvang van de uit te voeren werken een significante periode van meerdere jaren vergde en dat de uitvoering van het arrest van 8 juli 2004 vergevorderd, ja zelfs nagenoeg voltooid, is', aldus het Hof in de toelichting.

Wie betaalt?

Wie de boete zal betalen, is niet duidelijk. Waterzuivering is immers een bevoegdheid van de gewesten. Het wordt dan ook uitkijken welke van de drie gewestregeringen van ons land zich aangesproken voelt om te betalen.