CGKR buigt zich over radiospot GAIA
Foto: Marc Herremans - Corelio

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) gaat zich over het radiospotje van GAIA buigen, waarin de onverdoofde rituele slachting wordt verteld vanuit het standpunt van een schaap. De Franstalige minister van Gelijke Kansen Fadila Laanan stelt mogelijke gerechtelijke stappen in het vooruitzicht, hoewel de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) al heeft geoordeeld dat de spot geen racistische of denigrerende uitlatingen bevat.

De radiospot zorgt vooral in Franstalig België voor commotie. Daar wordt aanstoot genomen aan het verhaal van het schaap, dat op de deportatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zou gebaseerd zijn. De spot zou ook stigmatiserend zijn voor de moslimgemeenschap.

Minister van Gelijke Kansen Fadila Laanan werd woensdag ondervraagd over de campagne door parlementsleden Jean-François Istasse (PS) en Julie De Groote (cdH). Volgens Laanan is de campagne inderdaad stigmatiserend voor de Joodse gemeenschap en de moslims en ze haalde voor het halfrond de mogelijkheid van gerechtelijke stappen aan. Eerst wordt echter advies ingewonnen bij het CGKR.

De JEP heeft zich woensdag al uitgesproken over het spotje en de Jury oordeelt dat het geen racistische of denigrerende uitlatingen bevat. Het orgaan is wel van mening “dat deze campagne choquerend kan zijn voor een deel van het publiek, dat het risico loopt een verband te leggen met de deportaties en uitroeiingen van bepaalde etnische groepen”.

De Jury heeft een “advies van voorbehoud” geformuleerd, dat “een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de adverteerder”.

GAIA zelf reageert verbouwereerd op de hetze. “Het enige dat wij gedaan hebben, is het verhaal vertellen vanuit het standpunt van een schaap”, zegt directeur Ann De Greef. “Meer moet je daar niet achter zoeken. De spot is bovendien volledig gericht op de politici, want de publieke opinie is het al met ons eens.”

GAIA vermoedt een georkestreerde beschadigingsoperatie.