Laurette Onkelinx: ‘Dit is een ambitieus plan’
Laurette Onkelinx (PS). Foto: BELGA

‘De 58 maatregelen zijn er niet voor de schone schijn’, zegt Volksgezondheidsminister Laurette Onkelinx (PS) bij de voorstelling van het nationaal HIV-plan. ‘Dit is een ambitieus plan. We willen op een doeltreffende manier het virus stoppen dat elke dag drie van onze medeburgers besmet.’

‘We zullen meer dan ooit het condoomgebruik moeten bevorderen’, vindt de vicepremier. ‘Condooms moeten vlot en gratis beschikbaar zijn. Het plan voorziet daarin.’

Onkelinx wees erop dat twee bevolkingsgroepen in het bijzonder blootstaan aan de epidemie: mannen die seks met mannen hebben, en migranten. Het beleid geeft voorrang aan die groepen, ‘maar dan moet de verwarring tussen “mannen die seks met mannen hebben” en “homoseksuelen” worden opgeheven’.

Onkelinx benadrukte ook dat in 42 procent van de gevallen de diagnose te laat wordt gesteld. Daarom komt er nu een nationaal screeningsbeleid. De minister onderstreepte ook dat HIV en de kwesties rond de seksuele gezondheid een verplicht onderdeel van de medische opleiding en het voortgezet medisch onderricht zullen vormen.

Er komt ook een nationale referentieprocedure opdat iedereen - ongeacht zijn financiële, administratieve of juridische toestand - kan worden gescreend en behandeld. Ten slotte wordt het zorgaanbod verhoogd en er komt een betere geografische dekking. Belangrijk vond de minister ook dat de reisbeperkingen voor mensen met HIV worden opgeheven. ‘Die reisbeperkingen zijn ronduit discriminerend en volledig in tegenspraak met de mensenrechtennormen’, vindt Onkelinx.