Groen vraagt aandacht voor bescherming bossen
Foto: if

Bij het begin van de Week van het Bos, van 13 tot en met 20 oktober, vraagt de partij Groen aandacht voor het beschermen van de Vlaamse bossen. Groen trapt de feestweek van het bos af aan het historische bos in Schilde.

‘Historische bossen zoals dat van Schilde, feestweek van het bos, zijn erg waardevol. Toch talmt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege nu al twee jaar met een plan van aanpak om deze bossen te vrijwaren’, zegt Vlaams parlementslid Dirk Peeters. Daarom presenteert Groen nu haar eigen voorstel van decreet om waardevolle bossen te beschermen. De partij roept het Vlaams parlement op om zich achter haar voorstel van decreet te scharen.

In dat decreet bakent de partij af welke bossen prioritair bescherming moeten hebben en op welke manier zo’n bescherming afgedwongen moet worden. ‘Alleen op deze manier kunnen er opnieuw écht meer bossen bijkomen dan dat er verdwijnen, alleen op deze manier kan een bos zoals dat van Schilde worden gered’, aldus Peeters.

Netto-ontbosser

Groen organiseerde al verschillende acties om het bos in Schilde te redden. Zo ook zondag. De partij opende er symbolisch het bos door de omheining rond het bos door te knippen.

De partij pleit ook voor het uitrollen van een plan van aanpak door minister Schauvliege. ‘Vlaanderen is onder minister Schauvliege een netto-ontbosser geworden. Er werden meer kapvergunningen uitgereikt dan dat er bos werd aangeplant. In de periode 2008-2011 werd voor meer dan 1000 hectare bos een kapvergunning uitgereikt terwijl er amper 600 hectare nieuw bos bij kwam. In het regeerakkoord is opgenomen dat de minister zou zorgen voor 10.000ha nieuw bos maar dat is deze legislatuur absoluut niet meer mogelijk’, betreurt Peeters.