De politie heeft zaterdagnacht een controle uitgevoerd in café Stainless Kitchen in de Van Arteveldestraat in Antwerpen, nadat uit eerdere vaststellingen gebleken was dat de klanten veel overlast veroorzaakten. De controle verliep niet zonder slag of stoot. Er werden achttien mensen opgepakt.

Nogal wat aanwezigen gedroegen zich weerspannig en agressief tegenover de politiemensen. Tegen vijf klanten werd een proces-verbaal opgesteld voor weerspannigheid. Twee van hen bleken bovendien illegaal in het land en kregen het bevel om het land te verlaten. Ze blijven aangehouden met het oog op repatriëring.

Nog acht andere klanten waren illegaal en vier van hen blijven eveneens aangehouden voor repatriëring. Voorts stond een persoon geseind voor een bevel tot gevangenneming, drie anderen kregen een pv omdat ze geen enkel identiteitsbewijs bij zich hadden. Er werden ook twee pv’s opgesteld voor drugsbezit, waarvan één tegen de uitbater van het café.