Vol overgave zie je in dit filmpje een winkelbediende de rekken van de lokale supermarkt vullen met alcohol. Wanneer zijn werk er eindelijk op zit, zet hij een stapje naar achter om alles te bewonderen. Net dan gaat het hopeloos fout.