Aantal vacatures neemt toe
Foto: hrb

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft in september 22.888 vacatures ontvangen, 7,7 procent meer dan in september 2012. Ook in juli lag het aantal vacatures al hoger dan dezelfde maand vorig jaar, maar in augustus was er nog een daling.

Ook over de laatste twaalf maanden is er nog steeds een lager aantal vacatures, maar het dalingsritme neemt wel af. Het ergste van de crisis lijkt hiermee achter de rug.

Over de jongste twaalf maanden ontving de VDAB 251.148 vacatures, 7,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar in juli bedroeg de jaar-op-jaarvergelijking nog -10,8 procent. Bedrijven werven dus weer (iets) meer aan.

In september was er in de meeste categorieën een stijging, met uitzondering van tijdelijke vacatures (-9,1 pct) en de vervanging voor brugpensioen (-7,7 pct). De meeste vacatures situeerden zich de voorbije maand in het gewone circuit (17.672, +11,5 pct). De sterkste stijging was er in de categorie ‘werken en leren’ (+37,4 pct tot 180). Inzake scholingsgraad waren de meeste vacatures voor laaggeschoolden (11.232), terwijl de sterkste groei zich manifesteerde bij de middengeschoolden (+12 pct tot 4.441).