15-jarige jongen mag niet naar Indiaas klooster
Foto: BELGA

De 15-jarige jongen die naar een boeddhistisch klooster in India wou vertrekken, mag België niet verlaten. 'Het blijft zeer de vraag of de minderjarige in staat is om de gevolgen van zijn beslissing realistisch in te schatten', stelde de jeugdkamer van het hof van beroep maandagnamiddag.

Het hof van beroep hervormde vorige maand de beslissing van de jeugdrechter in eerste aanleg en oordeelde dat er eerst een onderzoek moest gevoerd worden naar de precieze toestand en omstandigheden waarin de minderjarige leeft. De advocaat van de moeder van de jongen bracht vorige week woensdag nieuwe elementen aan, die moeten mogelijk maken dat de minderjarige toch toestemming krijgt om het land te verlaten.

De zaak werd toen met gesloten deuren behandeld, omdat het hof van beroep het privéleven van de jongen wil respecteren. De oom van de jongen vroeg een vrijwillige tussenkomst, maar het hof oordeelde dat er tussen de oom en de minderjarige geen sprake was van een gezinsleven.

De jeugdkamer van het Gentse hof van beroep oordeelde maandag dat er voldoende aanwijzingen zijn dat een dringende bescherming van de minderjarige noodzakelijk is. De jongen moet gedurende dertig dagen ambulant opgevolgd worden in een observatie- en oriënteringscentrum in Eeklo.

Voorlopige maatregelen

Het gaat opnieuw om voorlopige maatregelen. Ook het verbod om naar India te vertrekken, en het algemeen verbod om België te verlaten, zijn voorlopig.

Het hof stelde in het arrest onder meer dat het maatschappelijk onderzoek, dat nog niet afgerond is, volledig moet worden afgewerkt. Uit het onderzoek in de zaak bleek onder meer dat de moeder niet het uitsluitende ouderlijke gezag heeft en dat de jongen niet zou voldoen aan de regelgeving inzake de leerplicht. Zijn schoolse traject is niet stabiel en hij kampt met een ernstige achterstand. Het hof stelt zich ook vragen bij het feit 'dat hij voor een lange periode zou verblijven in hem nog niet bekende school- en leefomgeving'.

'We gaan meewerken en we hopen dat er gauw een oplossing komt', zei de moeder van de jongen bij het verlaten van het gerechtsgebouw.

Nieuw cassatieberoep?

Het cassatieberoep dat de advocaat van de jongen had ingediend tegen de eerste beslissing van de jeugdkamer van het Gentse hof van beroep, is zonder voorwerp omdat de maandag opgelegde maatregelen de vorige maatregelen vervangen. Er moet bekeken worden of er een nieuw cassatieberoep komt, zegt Katlijn De Wispelaere, de advocaat van de jongen. Ze wil het arrest eerst grondig doornemen met haar cliënt alvorens te beslissen over het beroep.

De advocaat van de oom van de jongen hoopt dat er geen nieuw beroep komt. 'Gedurende het onderzoek hebben velen openbaar hun mening verkondigd over deze hypergevoelige zaak. Het strekt tot vertrouwen dat het hof het nodig heeft geacht om eerst een volledig dossier ter beschikking te hebben alvorens een arrest te vellen. Ik hoop dat sensationele stappen zoals de verderzetting van mogelijks onontvankelijke cassatieberoepen achterwege worden gelaten', zegt advocaat Anthony Godfroid in een persbericht.

De oom zelf, die vreesde voor een 'jarenlange indoctrinatie' van zijn neef, wenst het hof te danken. 'Het is mijn vurige hoop dat vroeg of laat een gezonde familiale band tot stand zou kunnen komen tussen mijn neef en mezelf. Ik ben steeds bereikbaar voor mijn neef. Wanneer hij contact met mij zoekt, nu of in de toekomst, zal ik hem met open armen ontvangen', aldus de oom in het persbericht.