Chassidische joden vragen schorsing decreet huisonderwijs
Foto: VUM

De ouders van 1.269 chassidisch-joodse kinderen hebben de Antwerpse kortgedingrechter gevraagd om bepaalde elementen uit het nieuwe decreet op het huisonderwijs op te schorten totdat het Grondwettelijk Hof zich over de zaak ten gronde heeft uitgesproken. De Vlaamse Gemeenschap meent dat de kortgedingrechter daar niet bevoegd voor is.

Chassidische joden die hun kinderen naar privé-scholen sturen die niet erkend zijn of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, moeten vanaf dit schooljaar uitgebreide info geven over de inhoud van dat ‘huisonderwijs’, dat sterk religieus gericht is.

Hun kinderen moeten ook verplicht deelnemen aan de examens van de Vlaamse Gemeenschap om een getuigschrift van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs te krijgen.

Doen ze dat niet, of slaagt het kind niet na twee pogingen, dan moet het naar een erkende school gaan. Probleem: een kind dat enkel religieus onderwijs genoot, zal de grootste moeite hebben om te slagen voor examens van het ‘klassieke’ onderwijs.

‘Enkel Grondwettelijk Hof bevoegd om bepaling te schorsen’

De ouders kregen eind augustus een brief in de bus om zich uiterlijk tegen de derde schooldag in orde te stellen met het nieuwe decreet. Ze vinden dat echter te kort dag, want de nieuwe regels houden een volledige aanpassing van het leerprogramma in en zonder overgangsmaatregelen is dat onmogelijk.

Ze dagvaardden daarom de Vlaamse Gemeenschap in kortgeding om de bepaling over de verplichte examens in het decreet te laten opschorten en eisen een dwangsom van 5.000 euro per kind en per dag, of in totaal dus 6,345 miljoen euro per dag.

De Vlaamse Gemeenschap zegt dat enkel het Grondwettelijk Hof bevoegd is om een bepaling uit een decreet te schorsen en dat er ook geen hoogdringendheid is omdat de kinderen twee jaar tijd hebben om voor het examen te slagen.

De beschikking volgt uiterlijk over twee weken.