De afgelopen maand zijn er in België 1.485 asielaanvragen ingediend. Het gaat om een daling met 12,7 procent in vergelijking met september 2012. Dat blijkt maandag uit de gegevens van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Met 126 asielaanvragen, of 8,5 procent van het totale aantal, was Irak afgelopen maand het belangrijkste land van herkomst. Dan volgen Rusland (8,1 procent), Syrië (7,7 procent), Afghanistan (6,6 procent) en Guinee (6,2 procent). Congo, Kosovo, China, Albanië en Pakistan vervolledigen de top tien. Over heel 2013 bekeken is Afghanistan nog altijd het belangrijke herkomstland, met tot nog toe 1.062 asielaanvragen.

Uit de gegevens van het CGVS blijkt voorts dat het bij ongeveer een op de drie asielaanvragen in september (495 aanvragen of 33,3 procent) om een meervoudige aanvraag ging. Dat is een aanvraag die werd ingediend nadat er in België al eens een beslissing over een eerdere aanvraag werd genomen. Daarnaast blijkt dat van de asielaanvragen die vorige maand zijn ingediend, ongeveer 5 procent (81 aanvragen) afkomstig is van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Eind september bedroeg de totale werkvoorraad van het CGVS 7.926 dossiers, waarvan 3.900 dossiers als een normale werkreserve beschouwd mogen worden. De eigenlijke achterstand bedraagt 4.026 dossiers.

Vorig jaar zijn in totaal 21.463 aanvragen ingediend. Na de eerste negen maanden van 2013 staat de teller op 12.335 asielaanvragen.