Een btw-verlaging van 21 naar 6% op elektriciteit vanaf april 2014 levert op vijf jaar meer banen op en kost minder dan een lastenverlaging van 600 miljoen euro vanaf 2015. Zo blijkt uit de berekeningen van het Planbureau die het kernkabinet maandag ontving.

 De studie kwam er na het voorstel van SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte  vrijdag voor een btw-verlaging op elektriciteit, die meteen door CD&V-vicepremier Pieter De Crem de grond werd ingeboord omdat hij ''niet in de terugverdieneffecten geloofde''.

 Het eerste scenario zorgt in 2018 voor bijna 11.000 extra banen, tegenover ruim 6.600 voor de algemene lastenverlaging op de lonen. Ook het reële inkomen is groter, terwijl de impact op de gezondheidsindex kleiner is.

Het Planbureau bekeek in totaal vijf scenario’s. Naast de vermelde twee gaat het nog om twee mengscenario’s - een verlaging van de btw op elektriciteit tot 12% en een verlaging tot 6%, gecombineerd met een lastenverlaging van 400 miljoen - en een btw-verhoging met 1%, gecombineerd met een lastverlaging van 0,25% van het bbp.

Voor wie van de details houdt: 

Het voorstel van Vande Lanotte zorgt volgens het Planbureau over een periode van vijf jaar voor 10.790 extra banen en een vermindering van de lasten op arbeid voor de ondernemingen met 0.42% en een daling van de gezondheidsindex met 0,4%. Het beschikbaar inkomen stijgt met 0,2%. De invloed op het primair saldo, het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid exclusief rentenlasten, is in 2014 nog licht positief (3 miljoen) en maar daalt  tot -344 miljoen in 2017 en -309 het jaar nadien.

Een lastenverlaging van 600 miljoen vanaf 2015 levert 6.650 banen op, zorgt voor een nagenoeg gelijke daling van de lasten op arbeid (0,39%), maar zet een veel grotere druk op het overheidsbudget (gaande van 400 miljoen in 2015 tot 275 miljoen in 2018). De maatregel heeft minder effect op de gezondheidsindex ((-0,7%) en op het beschikbaar inkomen (0,13%).

Een vermindering van de btw op elektriciteit tot 12% zorgt slechts voor 5.900 jobs, terwijl een mengvorm (6% btw en 400 miljoen lastenverlagingen) weliswaar 15.270 jobs oplevert maar de overheid jaarlijks zo’n half miljard kost.

Het laatste scenario - btw-verhoging van 1% en lastenverlaging met 0,25% van het bbp - zorgt voor 8.570 jobs en heeft een positieve invloed van zo’n 300 miljoen per jaar op het primair saldo, maar veroorzaakt ook een vermindering van het beschikbaar inkomen met 0,22%.