Geens: ‘Bankentaks bracht in 2013 meer op dan begroot’
Minister van Financiën Koen Geens (Cd&V). Foto: BELGA

De bankentaks, die de federale regering invoerde met de Programmawet van 22 juni 2012, heeft voor het jaar 2013 96 miljoen euro opgebracht en dat is meer dan de 80 miljoen euro die hiervoor begroot werd. ‘Voor 2013 wordt de budgettaire doelstelling dus zeker gehaald’, stelt minister van Financiën Koen Geens (CD&V) in antwoord op een schriftelijke vraag van Luk Van Biesen (Open VLD).

Om kredietinstellingen aan te moedigen de economie te stimuleren introduceerde de regering via de bankentaks een heffing op de gereglementeerde spaarboekjes die varieert van 0,03 tot 0,12 procent.

De aanpassing aan de taks die vanaf het jaar 2014 van kracht wordt, schaft de huidige wegingscoëfficiënt af en voorziet een ‘flatrate’ van 0,0435 procent. ‘Het nieuwe tarief is zodanig bepaald dat de maatregel budgettair neutraal is bij gelijkblijvend spaargedrag van de bevolking’, aldus Geens.