Gantman (N-VA): ‘Schaf het Centrum voor Gelijke Kansen af’
André Gantman, N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. Foto: BELGA

André Gantman, N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, vindt dat het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding afgeschaft moet worden. Gantman deed zijn uitspraken in Gazet van Antwerpen.

‘De directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen (CGKR), Jozef De Witte, zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de muticulturele maatschappij mislukt is’, aldus Gantman. ‘Uit de studies van professor Mark Elchardus blijkt dat de problemen met allochtone jongeren alleen maar toegenomen zijn en nog zullen toenemen. Bij die jongeren groeit het racisme zelf. Maar over die studies zwijgt men.’

Volgens Gantman blokkeert het CGKR met zijn standpunten een harmonieuze integratie. ‘Zo verzet het CGKR zich tegen het verplichten van cursussen Nederlandse taal aan nieuwkomers. De taal kennen is echter de sleutel tot tewerkstelling in Vlaanderen en een essentiële vereiste tot integratie.’ Gantman vindt het onaanvaardbaar dat mensen werkloos zijn omdat ze de taal niet machtig zijn.

CGKR hindernis voor integratie

‘Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor’, gaat Gantman verder. Volgens hem faalt het CGKR als pleitbezorger voor de aanvaarding van onze waarden over de scheiding van kerk, godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw.

Daarom moet men het CGKR maar afschaffen wegens ‘contraproductief’. Gantman legt de nadruk op de morele opvoeding van de jeugd. Die moet volgens hem voorrang krijgen op bureaucratische mastodontinstituten en juridische en strafrechtelijke sancties.

Die morele opvoeding moet kleinschaliger op een lager niveau gebeuren. Gantman vindt een aanpak op het niveau van de steden, waar middelen doelgerichter aangewend kunnen worden, veel efficiënter.