'Ruim 8.200 hectare bos erbij in Vlaanderen sinds 2011'
Foto: katrijn van giel
Vlaanderen telt 185.686 hectare bos, 8.262 hectare meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt maandag uit de nieuwste meting van de Boswijzer die minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft vrijgegeven. Natuurverenigingen Bos+ en Bond Beter Leefmilieu (BBL) zijn echter niet overtuigd.

In 2011 vond de ‘nulmeting’ van de Boswijzer plaats. Toen was in Vlaanderen meer dan 177.000 hectare bos te vinden. Twee jaar later blijkt er 4,7 procent bijgekomen te zijn.

Volgens minister Schauvliege bewijst dat cijfer dat de Vlaamse regering zich inzet voor meer bos in Vlaanderen. ‘En ook al is het nog maar de tweede meting en kunnen we pas op basis van een langere tijdsreeks duidelijke trends vaststellen, toch zijn de jongste resultaten voor een minister van Natuur hoopgevend nieuws.’

In elke Vlaamse provincie is het bosareaal toegenomen. De grootste toename in absolute cijfers wordt in Antwerpen genoteerd. Daar steeg de bosoppervlakte van 58.455 naar 61.253 ha (+2.798 ha, of +4,8 procent). In Oost-Vlaanderen steeg het areaal met 10,3 procent, de grootste relatieve toename. Er staat nu 24.884 ha bos in de provincie, tegenover 22.551 ha in 2011 (+2.333 ha).

De Boswijzer maakt gebruik van digitale luchtfoto’s met zeer hoge resolutiebeelden. Pas wanneer het waargenomen groen hoger is dan drie meter en de oppervlakte meer dan een halve hectare beslaat, wordt van een bos gesproken. ‘Deze methode laat toe om de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen nauwgezet en eenduidig op te volgen’, zegt Schauvliege.

'Wij willen kaarten zien'

De natuurorganisatie Bos+ heeft echter vragen bij de cijfers van de Boswijzer en wil de kaarten zien waarop de metingen zijn gebaseerd. Dat zegt Bert De Somviele in De Ochtend op Radio 1. Bond Beter Leefmilieu treedt Bos+ bij.

Mochten de cijfers kloppen dan betekent dit volgens Somviele dat de grootste kentering is gerealiseerd in het bosbeleid van de laatste decennia. '8.000 hectare is indrukwekkend.' 

Toch blijft Somviele kritisch: 'De projecten waar elk jaar 10 hectare wordt bij gerealiseerd, kan ik op één hand tellen.' Bovendien vertoont het boswijzer-systeem volgens hem ook een aantal onregelmatigheden. 'Zo staan de villawijken in Sint-Martens-Latem en Brasschaat bijvoorbeeld ingekleurd als bos.'

Zowel Bos+ als Bond Beter Leefmilieu houden er dus hun bedenkingen op na bij de gebruikte meetmethode en de gehanteerde definitie van het begrip 'bos'. 'Geen enkele actie op het terrein staaft deze toename en ook de Vlaamse begrotingsinspanningen voor natuur en bos van de afgelopen twee jaar wijzen niet in de richting van bosuitbreiding', aldus de organisaties.

BOS+ en BBL vinden het dan ook uitzonderlijk dat minister Schauvliege er in twee jaar tijd en zonder bijkomende budgetten in geslaagd zou zijn om minstens tien keer zoveel nieuwe bossen te realiseren als (het veel grotere) Nederland, terwijl uit alle voorgaande analyses bleek dat het de voorbije jaren helemaal niet zo goed ging met de bosoppervlakte.

De organisaties wijzen er nog op dat het tijdstip van de aankondiging opvallend is, omdat minister Schauvliege enkele dagen geleden door de meerderheid en de oppositie in het parlement kritisch aan de tand werd gevoeld over het uitblijven van een bosbeschermingsplan.