'Taaltest geïnspireerd door bekrompen vorm van Vlaams nationalisme'
Foto: Alexander Meeus
Fysicaprofessor Frederik Denef weigerde de verplichte Engelse taaltest af te leggen. In een interview met het Leuvense studentenblad Veto kraakt hij de test af. 'Ik weiger deel te nemen aan zo’n farce', zegt hij.

De fysicaprofessor woonde tien jaar in de VS, hij gaf drie jaar les aan de Columbia University en vier jaar aan het prestigieuze Harvard. Toch heeft hij de Engelse taaltest opgelegd door de Vlaamse overheid niet afgelegd. Hij is volgens het blad de enige professor aan de KU Leuven die dat deed.

Volgens Denef schiet de taaltest zijn doel volledig voorbij. 'De test verhindert internationalisering en ze haalt de kwaliteit van het onderwijs naar beneden', klinkt het. 'Ze  is geïnspireerd door een bekrompen  vorm van Vlaams nationalisme, met  nauwelijks verborgen vijandigheid  tegen de academische wereld.'

Uitstekende professoren zullen aan de kant geschoven worden, verwacht Denef. 'De Duitser Albert Einstein werkte  in de VS. Hij kende het Engels niet  goed, hij was dyslectisch en kon niet goed spellen. Door de taaltest zou Einstein vandaag geen professor kunnen worden aan een Vlaamse universiteit.'

Denef erkent dat proffen de taal waarin ze lesgeven voldoende moeten beheersen om de leerstof goed te kunnen overbrengen. Maar het zijn voor hem de studenten die daarover moeten oordelen via evaluaties.

Na de slechte slaagcijfers van de test besliste de Vlaamse regering om de proffen nog tot 2015 respijt te geven. Maar professor Denef is niet van plan om mee te doen. Hij overweegt om weer naar de VS te verhuizen.