Brussels OCMW weigert zorg aan illegale gezinnen
(archieffoto) Foto: Jimmy Kets
Het Brussels OCMW geeft alleenstaanden zonder papieren dringende medische zorg. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen.

'Het OCMW van de stad Brussel weigert al drie jaar hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf’, zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de vlucht. In naam van zo’n dertig organisaties klaagt het Platform deze weigering van hulp aan, die door de arbeidsrechtbank al verschillende keren is veroordeeld.

Mensen die illegaal in ons land verblijven, hebben recht op dringend medische hulp. Maar normaal gezien hebben ze geen recht opvang. Sinds 2004 hebben gezinnen met kinderen wel recht op materiële opvang. Zij kunnen verblijven in opvangcentra van Fedasil of van het Rode Kruis.

Het OCMW van Brussel oordeelt al drie jaar dat gezinnen maar naar die opvangcentra moeten, waar ze ook de nodige medische zorg kunnen krijgen. Maar veel gezinnen willen niet naar zo’n opvangcentrum omdat het betekent dat ze naar hun land van herkomst teruggestuurd zullen worden.

'Geen gebruik maken van je recht op opvang, betekent niet dat je geen recht meer hebt op medische zorg’, zegt Van der Vennet.

OCMW-voorzitter Yvan Mayeur ontkent niet dat het OCMW al een paar keer door de arbeidsrechtbank veroordeeld werd. ‘Maar ik wil daar verder geen uitleg over geven’, zegt hij. ‘Ik zal binnen de week een antwoord formuleren.’