Tweetaligheid

Steeds meer werkloze Brusselaars leren Nederlands

Werklozen in Brussel leren steeds vaker Nederlands om een job te vinden. Ook het aantal ambtenaren dat een taalopleiding volgt, stijgt spectaculair.

De nood aan taallessen in Brussel neemt almaar toe.
De nood aan taallessen in Brussel neemt almaar toe. ig

Brussel beweegt. Bruxelles: ça bouge. De tijd dat het merendeel van de bevolking enkel maar Frans wilde spreken, lijkt stilaan geschiedenis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de jongste stand van zaken over ...