CD&V als enige tegen btw-verlaging
CD&V-vicepremier Pieter De Crem. Foto: BELGA
Er komt voorlopig geen btw-verlaging op electriciteit. Het voorstel van SP.A-minister Johan Vande Lanotte is voorlopig van de regeringstafel. Ook over het schrappen van een feestdag wordt niet langer onderhandeld.

Het kernkabinet zit sinds half vijf maandagmiddag opnieuw samen over de begroting 2014 en een pakket relancemaatregelen. Het kleine half miljard dat de regering moest vinden om de begroting op de sporen te houden, leverde nauwelijks problemen op. Maar de 200 miljoen aan relancemaatregelen ligt dus moeilijker.

De aangekondigde btw-verlaging op electriciteit en het schrappen van een feestdag worden doorgeschoven naar het overleg met de gewesten.

CD&V als enige tegen btw-verlaging

Vandaag hield CD&V voet bij stuk in zijn verzet tegen een btw-verlaging op electriciteit. Terwijl zowat alle andere regeringspartijen het voorstel genegen waren, gesteund door een studie van het Planbureau, bleef CD&V-vice-premier De Crem erbij dat op basis van cijfers van CD&V pessimisme gewettigd was.

'Iedereen is het erover eens dat een fiscale hervorming met een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie of milieu een prioriteit moet zijn van de volgende regering. In het jaar voor dergelijke hervorming net het omgekeerde doen, minder lasten op consumptie en milieu, is irrationeel', luidt het bij CD&V.

De Vlaamse christendemocraten wijzen er op dat de Europese Commissie tegen een btw-verlaging voor elektriciteit voor particulieren is, omdat die het verbruik doet stijgen en dus de CO2-prijs. En dat zorgt voor een bijkomende kost voor de bedrijven. 'Ten andere brengt de btw-verlaging hen niets op, want het is aftrekbaar.'

De voorgestelde maatregel zou ook enkel de koopkracht verhogen van mensen met een niet-automatisch geïndexeerd inkomen.

Studie Planbureau

Volgens Open VLD en SP.A zal een verlaging van de btw op elektriciteit meer arbeidsplaatsen genereren dan een loonkostenverlaging ter waarde van 600 miljoen euro. Beide partijen refereren hiervoor aan studie van het planbureau.

Die studie stipuleert dat een reductie van de btw op elektriciteit zo'n 11.000 jobs zou opleveren over een termijn van vijf jaar. De loonlastenverlaging van 600 miljoen euro die CD&V voorstaat zou 'slechts' iets meer dan de helft aan arbeidsplaatsen opleveren dan het voorstel van Johan Vande Lanotte.

Volgens Open VLD-vicepremier Alexander De Croo blijkt uit de studie van het Planbureau duidelijk dat er amper budgettaire kosten verbonden zijn aan een btw-verlaging op elektriciteit in 2014. Volgens de Vlaamse socialisten kost die maatregel 56 miljoen euro, terwijl ze gelijk is aan een loonlastenverlaging van 500 miljoen euro.

Andere relancemaatregelen

Ook het schrappen van een feestdag of een ander fiscaal regime voor het spaarboekje zijn voorlopig van de onderhandelingstafel. Het kernkabinet heeft beslist om de gesprekken daarover door te schuiven naar het overleg met de gewesten.