Geef onze privacy terug!

Willem Debeuckelaere pleit voor de oprichting van een Europese privacy­-commissie, iets waar de Europese Commissie zelf geen oren naar heeft. ‘Hebben we dan niets geleerd uit de ervaringen met Google en de NSA?’

Vrienden, Burgers,

Ik kom u vragen de privacy niet te begraven. Bewijs ze meer dan loutere lippendienst. Geef haar daadwerkelijk kracht en tanden.

Vandaag moeten de ministers van Justitie van de Europese ...