Een werkgever kan in het arbeidsreglement laten inschrijven dat een zieke werknemer tot maximaal vier uur per dag thuis moet blijven. Het eenheidsstatuut verankert die mogelijkheid in een wet. De vakbonden reageren furieus, maar minister van Werk Monica De Coninck is niet van plan over elke onenigheid opnieuw te onderhandelen.

Het gaat om werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven. Het principe werd door veel rechters al aanvaard. In het wetsontwerp over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, dat de ministerraad vorige week goedkeurde, is die wettelijke basis wel opgenomen.

De werkgevers zullen via het arbeidsreglement of via een cao kunnen vastleggen op welke uren de werknemer zich ter beschikking moet houden.

'We hebben nu een wettelijke basis gecreëerd voor een regeling die al door veel bedrijven wordt toegepast', verklaart woordvoerster van De Coninck Eva De Wolf. 'Dat betekent niet dat nu elk bedrijf dat ook moet invoeren.' 

Carenzdag

Voorwaarde voor de wet is dat het om een periode tussen zeven uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds gaat. De regeling is een van de compensaties die de werkgevers krijgen voor het afschaffen van de carenzdag, de eerste ziektedag die veel arbeiders niet uitbetaald krijgen. Wie de controle mist, verliest zijn gewaarborgd loon bij ziekte voor de dag zelf en de dagen ervoor.

De vakbonden reageren furieus en vergelijken het systeem met ‘huisarrest’ en de ‘whereabouts’ die wielrenners moeten doorgeven aan de antidopingautoriteiten. ‘Werknemers krijgen een medische enkelband om’, klinkt het.

Jan Vercamst, van de liberale vakbond ACLVB, wil vooral de huidige regeling behouden. 'We zullen er alles aan doen om deze wet terug te draaien', zegt hij op VRT radio. 'We willen de huidige regeling, waarbij de werknemer kan opgeroepen worden als hij niet thuis is, behouden.'

'Dit is geen huisarrest', reageert De Wolf. Niemand zegt dat iedereen tot vier uur thuis moet blijven. Uitzonderingen voor het ophalen van kinderen bijvoorbeeld, moet kunnen. Het is ook de bedoeling dat de wet in alle redelijkheid wordt toegepast.'

De Coninck benadrukt dat de uitwerking van de wet al heel wat tijd heeft gekost. 'Het is een compromis. Dat niet iedereen tevreden is, is logisch. Het is niet de bedoeling om elk punt dat een van beide kanten niet heeft binnengehaald, te heronderhandelen.'