Cliché over familiesolidariteit bij allochtonen klopt niet volgens studie

Afkomst speelt geen rol in opvang ouderen

Rasechte Vlaming of van allochtone afkomst? Maakt niets uit in het verlenen van zorg aan een ouder. Uit een nieuwe studie blijkt dat mensen van vreemde herkomst dat niet meer of niet minder doen dan de gemiddelde Belg.

Het aantal allochtone ouderen dat hulpbehoevend wordt, neemt toe door de vergrijzing.
Het aantal allochtone ouderen dat hulpbehoevend wordt, neemt toe door de vergrijzing. Bert Spiertz/Hollandse Hoogte

Het cliché van de Belg die de zorg voor zijn ouders al te gemakkelijk afwentelt op professionele diensten, terwijl allochtone families alles onder elkaar regelen, klopt niet. Een nieuwe studie ...