Bourgeois veroordeeld tot 40.000 euro aan niet-benoemde burgemeester van Kraainem
Véronique Caprasse (FDF) Foto: if
De Brusselse rechtbank in eerste aanleg heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) veroordeeld tot 40.000 euro materiële en morele schadevergoeding aan de niet-benoemde burgemeester van Kraainem Véronique Caprasse (FDF). De minister kondigt aan in beroep te zullen gaan.

Caprasse werd niet benoemd tot burgemeester door minister Bourgeois, omdat hij uit een gesprek met haar opmaakte dat ze niet bereid was de taalwetten na te leven. Caprasse trok daarop naar de burgerlijke rechtbank om een schadevergoeding te eisen van 35.000 euro - het verschil tussen haar wedde als eerste schepen en de wedde die ze zou verdienen als burgemeester - en 10.000 euro morele schadevergoeding.

Ook moest de minister de publicatie betalen in drie door haar aangewezen media. De zaak stond los van de (nog lopende) procedure voor de Raad van State tegen de beslissing om Caprasse niet te benoemen.

'Discriminatie'

De burgerlijke rechtbank volgde Caprasse, hoewel hij het naast de gevraagde 35.000 euro voor materiële schade hield op 5.000 euro morele schadevergoeding. Volgens de rechter had de minister met zijn gesprek enkel de bedoeling om na te gaan of Caprasse zich zou plooien naar de interpretatie van het Vlaams gewest. Caprasse werd daarom 'gediscrimineerd'.

De rechter vond de motivatie om Caprasse niet te benoemen - ze schikte zich niet naar de interpretaties van de taalwetten door het Vlaams gewest en de Raad van State - bovendien verkeerd. De rechtbank zegt dat het gewest niet bevoegd is de taalwetten te interpreteren, en dat de ingeroepen arresten van de Raad van State arresten van verwerping zijn die absoluut gezag missen.

'Tijdbom onder taalwetgeving'

Vlaams minister Bourgeois, op zending in Québec, kondigt al aan in beroep te zullen gaan. Hij ontkent dat het onderhoud met Caprasse een voorwendsel was om haar niet te benoemen. 'Als ze geantwoord had dat ze de taalwetten zou toepassen, zoals geïnterpreteerd door de Raad van State en verduidelijkt in de omzendbrief-Peeters, was ze benoemd. Het beste bewijs daarvan is de benoeming van Pierre Rolin tot burgemeester van Sint-Genesius-Rode, die wel beloofde de taalwetten te zullen naleven.'

Bourgeois ontwaart twee soorten rechtspraak: een 'Nederlandstalige', te vinden in de interpretatie van de Raad van State, en een 'Franstalige', te vinden in het vonnis van de (Franstalige) rechtbank van eerste aanleg in Brussel. 'Die laatste verwerpt de rechtspraak van de Raad van State, hoewel die in principe algemeen geldig is.'

De minister wijst op het belang van de omzendbrief-Peeters, die stelt dat Franstaligen in faciliteitengemeenten als Kraainem elke keer opnieuw moeten verzoeken om bestuursdocumenten in het Frans. Anders zouden die faciliteitengemeenten net als het Brussels gewest een tweetalig statuut krijgen. 'Het vonnis van de burgerlijke rechtbank legt een tijdbom onder de taalwetgeving en de taalevenwichten', besluit Bourgeois.

De zaak staat los van de (nog lopende) procedure voor de Raad van State tegen de beslissing om Caprasse, maar ook de aangeduide burgemeesters van Wezembeek-Oppem en Linkebeek, niet te benoemen. Het is enkel via die weg dat hun niet-benoeming al dan niet kan teruggeschroefd worden.