De Block: ‘Ik ben geen Romeinse keizerin’
Foto: BELGA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) is niet van plan tussen te komen in de regularisatieprocedure van de uitgewezen asielzoeker Navid Sharifi. ‘Men verwijt me nu dat ik wetten toepas’, zegt ze in een interview in De Zevende Dag.

De Block gaf meteen aan dat ze niet over het concrete geval van Sharifi wou spreken. Van de details is ze immers niet op de hoogte. ‘Ik heb er vertrouwen in dat alle elementen in het dossier in acht worden genomen’, liet ze weten. Ze verwacht dat er de komende dagen een beslissing wordt genomen over de nieuwe regularisatieaanvraag.

Ze wees er wel herhaaldelijk op dat ze het besluit van haar administratie wil respecteren. ‘Ik ben geen Romeinse keizerin’, wees ze elke persoonlijke bereidheid tot een persoonlijke tussenkomst af. Ze wil niet ingaan tegen een besluit, ‘als al zes keer door mijn administratie nee is gezegd’. ‘Ook voor hem geldt: ik blijf de wetten en regels respecteren’. Door uitzonderingen toe te staan ‘gaan we terug naar de willekeur van vroeger’.

De Block erkende wel dat het ‘een paradox’ is dat een goed geïntegreerde vluchteling zonder papieren wordt uitgezet. ‘Maar ik pas de wetten wel consequent toe. Ik kan het meest respect tonen door de wet voor iedereen toe te passen.’ Als het in het parlement tot een debat komt over een mogelijk ‘kinderpardon’ zou ze wel bereid zijn daar over mee te praten.

De staatssecretaris nam niet deel aan het aansluitende debat over de zaak Sharifi. ‘Er is een politiek akkoord tussen zes partijen en ik volg dat consequent uit. Ik zal graag meedebatteren als ik als parlementslid weer mijn eigen mening kan geven.’