VS stevenen af op bevriezing overheidsuitgaven
In het Huis van Afgevaardigden werd zaterdag uitzonderlijk vergaderd Foto: REUTERS

Het door de Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden in de VS heeft een wetsontwerp over de financiering van de federale overheid teruggestuurd naar de Senaat, dat daar door de Democratische meerderheid naar verwachting verworpen zal worden. Dat verhoogt de kans dat op 1 oktober de overheid het zogenaamde schuldenplafond bereikt en enkele niet-essentiële overheidsdiensten dicht gaan.

In het gewijzigde ontwerp voorziet het Huis onder meer een uitstel van de door president Barack Obama voorgestelde hervorming van het ziekteverzekeringssysteem.

Het Huis nam enkele maatregelen aan die de federale staat tot 15 december financieren, een maand langer dan voorzien in de wet die de Senaat vrijdagavond goedkeurde. Naast het uitstel van “Obamacare” met een jaar, stemde het Huis ook in met een amendement dat een taks op medische apparatuur opnieuw afschaft. Die taks was bedoeld om het verzekeringsprogramma te financieren. Wel zou het Huis een aparte wet aannemen, waarbij de Amerikaanse soldaten betaald worden bij de eventuele gedeeltelijke “shutdown” van de overheid.

De actie verschuift nu opnieuw naar de Senaat. Harry Reid, de Democratische leider in de Senaat, kondigde alvast aan dat de wijzigingen verworpen zullen worden. Ook Obama liet weten zijn veto te zullen gebruiken tegen de wet. Een akkoord voor 1 oktober is nog steeds mogelijk, maar de tijd raakt wel stilaan op, oordeelt het financieel persagentschap Bloomberg. Een mogelijke zet zou een maatregel voor een financiering op de korte termijn kunnen zijn, zodat de politici een aantal dagen extra hebben.

Als er geen extra financiële ruimte komt, bereikt de overheid dinsdagochtend het schuldenplafond. Dan moeten niet-essentiële overheidsdiensten noodgedwongen stilgelegd worden en zullen naar schatting 800.000 federale ambtenaren onbetaald thuis komen te zitten.