Kernkabinet zet zoektocht naar 359 miljoen euro dinsdag voort
Foto: BELGA
Het kernkabinet heeft zijn eerste vergadering over de begroting 2014 zaterdag omstreeks 16.00 uur afgerond. Het ging naar verluidt om een positieve vergadering, waarbij vooral een aantal gegevens werd geverifieerd en gecorrigeerd. Dinsdag zetten de topministers van de regering-Di Rupo de zoektocht naar 359 miljoen euro voort.

Die oefening kondigde zich niet als overdreven moeilijk aan. Maar daarenboven moet de regering op zoek naar extra middelen om de concurrentiekracht van de ondernemingen een boost te geven.

De opmaak van de begroting voor volgend jaar komt eigenlijk neer op een begrotingscontrole. In juli vond de ploeg-Di Rupo immers al 2,4 miljard euro. Daardoor staat de teller nu nog met ‘slechts’ 359 miljoen euro in het rood om het tekort voor Entiteit I (de federale staat en de sociale zekerheid) op 2,25 procent van het bbp te houden, en voor alle overheden samen op een tekort van 2,15 procent af te klokken.

Zondag staan er geen begrotingsvergaderingen op de agenda. Maandag komen werkgroepen rond fiscaliteit en de sociale zekerheid bijeen om een aantal cijfers en pistes tegen het licht te houden. Dinsdag komt het kernkabinet dan opnieuw bijeen. Op 15 oktober moet de regering bij Europa haar huiswerk binnenleveren. Die dag houdt de premier ook zijn state of the union in het parlement.

Voor aanvang van de bijeenkomst in de Lambermont lieten verschillende vicepremiers al uitschijnen dat er geen grote maatregelen te verwachten zijn. MR-vicepremier Didier Reynders wees erop dat het om een inspanning van 0,1 procent van het bbp gaat.

Een meevaller voor de regering is dat de spilindex volgens berekeningen van SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte volgend jaar mogelijk later zal worden bereikt - in juni in plaats van in mei - wat tot een minderuitgave van 90 miljoen euro kan leiden.

Concurrentiepact

Verschillende vicepremiers blikten al vooruit naar de inspanning die de federale regering moet doen voor het zogenaamde concurrentiepact. Voor Reynders moet het gaan om 100 à 200 miljoen euro voor 2014. De liberale vicepremier wil vooral een inspanning voor de kmo’s in de vorm van eenvoudigere regels, een lastenverlaging en een beter investeringsklimaat. Ook PS-vicepremier Laurette Onkelinx noemde een bedrag in die ordegrootte 'absoluut haalbaar'.

Pieter De Crem ziet in een lastenverlaging voor de bedrijven een grote uitdaging op korte termijn, die wat hem betreft voor de state of the union op 15 oktober moet worden afgehandeld. Zo’n lastenverlaging kan misschien op meerdere jaren worden uitgespreid, maar De Crem maakte duidelijk dat daar op lange termijn behoorlijk wat geld mag tegenaan worden gegooid. Al gaf hij wel een waarschuwing mee: 'we mogen niet in de val van het verleden trappen waar lastenverlagingen hebben geleid tot hogere loonkosten voor de bedrijven'.

Voor Vande Lanotte moet de relance 'iets significant' inhouden zonder te veel geld uit te geven. 'Een zo groot mogelijk effect met zo weinig mogelijk centen', luidde het. Eerder stelde hij bijvoorbeeld al voor de maaltijd- en ecocheques af te schaffen en het geld gewoon met het loon mee te storten. Dat zou een lastenverlaging van 80 miljoen euro voor de bedrijven inhouden.